Molenberg

De parochie OLV Onbevlekt Ontvangen / H. Pius X (Molenberg) heeft geen eigen website.

Door persoonlijke omstandigheden is er helaas geen parochieblad verschenen voor de vakantieperiode. Van belang is in elk geval:

  • iedere zondag is er een H. Mis om 10 uur

  • in de vakantietijd vervalt de H. Mis van de woensdagavond

  • veel van de kopij valt samen met de kopij van de parochie H. Moeder Anna, die u aldaar kunt lezen.

  • Misintenties kunt u bestellen in de kerk zelf of via het parochiekantoor van de Pancratius, di en do 10-12 uur 045-5713682; of via email molenberg@rkheerlen.nl .

Dank voor uw begrip.


Het laatst verschenen parochieblad van mei kunt u hieronder lezen:

2022 05 parochienieuws.pdf